Arviointi

Hankkeessa tehdään itsearviointi tutkamenetelmällä.

 

TUlokset sisältävät sen, mitä hankkeessa saadaan aikaan

Toimintatapa sisältää sen, miten hankkeessa toimitaan ja syyt siihen, miksi toimitaan juuri näin

Käytännön soveltaminen sisältää sen, miten toimintatapoja sovelletaan käytännössä

Arviointi sisältää toiminnan seurannan ja analysoinnin sekä kehittämiskohteiden tunnistamisen, priorisoinnin, suunnittelun ja toteutuksen.

 

Itsearviointisuunnitelmassa olemme määrittäneet kuusi eri dimensiota, joita arvioimalla tarkastelemme, olemmeko toimineet hankkeen tavoitteiden suuntaisesti.

  

 

 

1. Asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto

 2. Henkilökohtaistamisen ja ohjauksellisen työotteen vaikutukset asiakkaiden oppimiskokemuksissa, tuloksissa ja työelämäolosuhteissa

 3. Ohjauksellisen tuen organisointi (mukaan lukien rekrytointi ja jälkiohjaus)

 4. Toimijoiden yhteistyön kehittyminen (yhteistoimintatavat, yhteinen toimintapolitiikka)

 5. Johdon tuki ja resurssointihalukkuus

 6. Siirtyminen uuteen joustavaan toimintakonseptiin ja -kulttuuriin omassa organisaatiossa

 

Arviointiasteikko

 

                 

 

Arviointiin osallistuvat tahot

 

1. Projektin henkilöstö

2.  Laajennettu projektiryhmä

3. Ohjausryhmä

 

Arviointikohteet

 

Hankkeen päätavoite on parantaa työttömien ja ammatillista koulutusta vailla olevien sekä ammatilliset opinnot keskeyttämässä olevien nuorten ja aikuisten sitoutumista koulutukseen ja työelämään. Päätavoitetta tukevia ja hankkeeseen sisään kirjoitettuja tavoitteita ovat laajentaa ammatillisen tutkinnon suorittamistapoja ja vahvistaa yhteistyötä ammatillisen opetuksen ja työpajatoimintojen välillä.

 

 

 

logo logo logo