TOPIKS-hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena ovat työttömien ja ammatillista koulutusta vailla olevien sekä ammatilliset opinnot keskeyttämässä olevien nuorten ja aikuisten sitouttaminen koulutukseen tai työelämään. Tavoitteena on myös opettajien osaamistason nostaminen opinnollistamisprosessissa.

Hankkeessa tuotetaan toimintamalli ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen väliseen yhteistyöhön ja tuetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Tavoitteena on myös viedä opinnollistamista avoimiin oppimisympäristöihin eli mm. yrityksiin.

Topiks-mallin ja opinnollistamisen lisäksi hankkeessa tuetaan myös jatko-opintoihin sijoittumista ja/tai työllistymisratkaisujen löytymistä.

 

Tavoitteet lyhyesti

logo logo logo