Rahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

toimintalinja 3: työllisyys ja työvoiman liikkuminen

erityistavoite: nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

logo logo logo